Platform Participatie

Hoe kan ik mijn privacy beschermen als ik een zienswijzen indien?

Als u een zienswijze digitaal indient, vul dan alleen uw persoonsgegevens in bij de daarvoor bestemde contactvelden. Deze velden kunnen bij de verwerking van zienswijzen gemakkelijk gescheiden worden van uw zienswijze. Op deze manier kan IenW uw privacy beschermen. Controleer of u alle (bijzondere) persoonsgegevens of informatie herleidbaar tot u uit de inhoud van uw zienswijze hebt gehaald. Let ook op de titels van bijlagen. Als u een zienswijze indient per post, neem dan alleen persoonsgegevens op aan de boven- en onderkant van uw zienswijze. Uw zienswijze kan dan eenvoudig geanonimiseerd worden. IenW wijzigt niets aan de inhoud van uw zienswijze.

Cookie-instellingen