31 mei t/m 11 juli 2023: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en participatieplannen

U had van 31 mei tot en met 11 juli 2023 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over het voornemen om de wet te wijzigen om het langer openhouden van de kerncentrale Borssele mogelijk te maken.

Bekijk documenten

Aanleiding

De Nederlandse regering heeft het voornemen om de kerncentrale Borssele langer open te houden als onderdeel van de overstap naar energiebronnen die geen broeikasgassen uitstoten en het realiseren van een volledig klimaat neutrale energievoorziening. Om de bedrijfsduurverlenging mogelijk te maken is het nodig om (in elk geval) artikel 15a van de Kernenergiewet aan te passen.

Milieueffectrapport en Notitie Reikwijdte en detailniveau

De effecten van de aanpassing van de wet op het milieu worden onderzocht met een milieueffectrapport (MER). De eerste stap in deze procedure is het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin is beschreven welke milieueffecten in het MER voor de wetswijziging onderzocht gaan worden.

Het is nog niet bekend óf en welke (technische) maatregelen aan de centrale nodig zijn voor een langere bedrijfsduur. Mogelijke effecten daarvan moeten in een later stadium in beeld gebracht worden voor het verkrijgen van een vergunning.

Voor het MER ten behoeve van de wetswijziging wordt daarom uitgegaan van het voortzetten van de huidige bedrijfsvoering. De verschillende stappen van de gehele procedure staan beschreven in de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Stappen na de wetswijziging

Deze wetswijziging is de eerste stap in het proces. Na de wetswijziging moeten nog een aantal stappen worden doorlopen voordat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming  (ANVS) een eindbesluit neemt. Deze stappen staan beschreven in de notitie reikwijdte en detailniveau.

Wat gebeurt er daarna?

De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Na sluiting van de zienswijzentermijn analyseert het ministerie Infrastructuur en Waterstaat alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat betrekt de zienswijzen en het advies van de commissie bij de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In een reactienota gaat de minister bovendien in op alle zienswijzen. De reactienota wordt samen met de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. Indieners worden hierover geïnformeerd.

De advertentie die voor deze zienswijzenprocedure is gepubliceerd in de landelijke, regionale en huis-aan-huis bladen is vertaald in het Engels (PDF, 155kB), Duits (PDF, 157kB) en Frans (PDF, 156kB).

De reactienota wordt samen met de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau in het najaar van 2023 gepubliceerd.

Ingediende zienswijzen

Van 31 mei tot en met 11 juli 2023 zijn 170 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 23 zienswijzen afkomstig van organisaties en 147 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit Duitsland. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 236 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet. Van de 170 zienswijzen komen er zienswijzen uit 78 Duitsland, 3 uit België, 1 uit Denemarken, 1 uit Luxemburg en 1 uit Oostenrijk.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.