Update vaststelling structuurvisie A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught

05-10-2022 542 keer bekeken

Lees hier meer over de vaststelling structuurvisie A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught.

De structuurvisie A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught is vastgesteld. Het programma A2 Deil – Vught organiseert in november inloopbijeenkomsten waar de stand van zaken van het programma en de nota van antwoord worden toegelicht.

Structuurvisie A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de structuurvisie vastgesteld. De structuurvisie en de nota van antwoord kunt u nu al vinden op de website van de Rijksoverheid. De structuurvisie bevat een pakket aan korte- en lange-termijn- maatregelen om de doorstroming en veiligheid voor het verkeer op de A2 te verbeteren. 

De structuurvisie, nota van antwoord en onderliggende documenten worden woensdag 19 oktober gepubliceerd op deze website. Indieners van een zienswijze op de ontwerpstructuurvisie A2 Deil – Vught ontvangen hiervan 19 oktober een bericht. Het programma A2 Deil – Vught organiseert in november inloopbijeenkomsten waar de stand van zaken worden van het programma en de nota van antwoord worden toegelicht. Deze inloopbijeenkomsten worden 19 oktober 2022 aangekondigd in de regionale- en huis-aan-huisbladen.

Meer informatie

Meer informatie over de vaststelling van de structuurvisie A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught vindt u op de website van A2 Deil – Vught.

Cookie-instellingen