Nota van Antwoord beschikbaar: Groene Rivier Well

13-09-2023 281 keer bekeken

Lees hier meer over de Nota van Antwoord.

Nota van Antwoord

Van donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 mei 2023 was er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over een gewijzigd Voorkeursalternatief en het voornemen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om een projectbesluit vast te stellen en ter onderbouwing daarvan een milieueffectrapport op te stellen voor de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is een Nota van Antwoord opgesteld. In de nota reageert de minister van Infrastructuur en Waterstaat op de ingediende zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarbij de inspraakreacties op persoonlijk niveau worden besproken en beantwoord.

Meer informatie vindt u op de pagina 23 maart - 3 mei 2023: Gewijzigd Voorkeursalternatief & Notitie Reikwijdte en Detailniveau | Platform Participatie.

Cookie-instellingen