Participanten gezocht om mee te denken over de vernieuwing van PlatformParticipatie.nl

Om PlatformParticipatie.nl te verbeteren zijn wij op zoek naar participanten die een steentje willen bijdragen!

Gebruikers met en zonder ervaring met het indienen van een zienswijze op PlatformParticipatie zijn van harte welkom. Samen met experts denkt u mee over hoe het platform geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker kan worden. Met als doel dat (toekomstige) participanten straks beter de informatie kunnen vinden die zij nodig hebben om te participeren.


Als u mee wilt doen, dan houdt uw deelname in dat we in een tijdsbestek van 4 maanden (september t/m december) maximaal 4,5 uur van uw tijd zullen vragen. U wordt dan eerst benaderd voor een interview gecombineerd met een gebruikerstest (van ca. 1 uur) en een brainstormsessie met andere gebruikers (van ca. 1 uur) in de regio van Rotterdam. Mogelijk wordt u na afloop van deze twee activiteiten op een later moment benaderd voor het testen van een prototype van de nieuwe site. U ontvangt voor uw deelname een vergoeding door middel van een VVV-cheque.


Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@platformparticipatie.nl. U kunt zich tot en met 20 september 2019 aanmelden.