Update aanpak stikstof

Het kabinet zet nieuwe stappen in de aanpak van de stikstofproblematiek. Sinds de uitspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemmingsverlening voor projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw, infrastructuur en landbouw in de buurt van Natura2000-gebieden, werkt het kabinet aan maatregelen hoe hiermee om te gaan.

In september heeft het kabinet een eerste inventarisatie gemaakt van projecten die mogelijk in meer of mindere mate gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak. Daarbij werd aangegeven dat in het najaar naar verwachting meer duidelijkheid zou worden gegeven over de mogelijke gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor deze en overige projecten.

Het kabinet heeft een aantal brieven naar de Tweede Kamer gestuurd met updates over de aanpak van stikstof en de maatregelen die het kabinet neemt om de hoeveelheid stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden snel te verminderen. Ook wordt er in deze brieven gekeken naar de gevolgen die de uitspraak over de PAS kan hebben voor projecten, zoals wegen- en waterprojecten. Dit kunnen ook projecten zijn waarover u mogelijk eerder een zienswijze heeft ingediend. Op deze site proberen we zo goed mogelijk weer te geven wat de planning is voor het vervolg van de projecten waarvoor een zienswijzenprocedure is gevolgd. Dit is altijd een verwachting. Als blijkt dat de verwachting niet klopt, wordt de planning aangepast.

U kunt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden op https://www.aanpakstikstof.nl/