Over ons

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Over ons

Nederland is een welvarend land. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan het behoud daarvan en zet zich in voor een veilig en bereikbaar land met een gezonde en duurzame leefomgeving. Hierbij staat het voor grote uitdagingen met gemeenschappelijke, maar ook tegengestelde belangen. Aandacht voor het milieu in combinatie met snel en veilig van A naar B. Economische groei en een veilige infrastructuur, in balans met een gezonde leefomgeving.

De overheid heeft de rol om richting te bepalen en daarbij goed te luisteren naar en rekening te houden met de belangen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat op een of meerdere momenten de samenleving de gelegenheid krijgt om te reageren op voorgenomen besluiten, dit noemen we participatie.

Lees meer over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op wetten, regels en voorgenomen besluiten.

Directie participatie

De directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat adviseert medewerkers van het ministerie over het betrekken van de samenleving bij het maken van wetten en regels en het uitwerken en uitvoeren van plannen en projecten. Hierbij zijn naast Rijkswaterstaat, ook vaak ProRail of lokale overheden betrokken. Dit gaat over onderwerpen die de fysieke leefomgeving raken, over wegen, water, spoor en luchtvaart. De adviseurs van de directie Participatie dragen zorg voor goede samenwerking tussen het ministerie en de samenleving en begeleiden de participatieprocessen zo zorgvuldig en transparant mogelijk.

Lees meer over Rijkswaterstaat.

Lees meer over het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Platform Participatie
De directie Participatie beheert de website Platform Participatie, waar u kunt zien op welke projecten u een reactie kunt geven. En op welke manier dat kan. Via internetconsultaties kunt u reageren op projecten waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wet- en regelgeving ontwikkelt. Met het indienen van een zienswijze reageert u op projecten waar het ministerie van IenW plannen maakt voor de fysieke leefomgeving, zoals de aanleg of verbreding van een snelweg.

Hierover leest u meer bij het onderwerp ‘Hoe verloopt een zienswijzeprocedure’.

Meer informatie over lopende projecten vindt u onder ‘Actuele projecten’.