Projectenlijst

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw reactie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven.

125 projecten

Alle projecten

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Nijmegen

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen een milieueffectrapportage op te...

28-02-2019

NEC-programma

Fase 1 van dit project is afgerond . U kunt geen zienswijze meer indienen op het concept NEC-programma.

28-02-2019

Lelystad Airport: uitbreiding luchthaven

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het...

28-02-2019

Kaderrichtlijn Water

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen.

28-02-2019

Internetconsultatie: Wijziging Gemeentewet differentiatie parkeertarieven

U kunt reageren op de internetconsultatie Wijziging Gemeentewet differentiatie parkeertarieven tot en met 28 maart 2019.

28-02-2019

N35 Nijverdal - Wierden

Fase 3 van dit project is afgelopen. U kunt geen beroep meer instellen tegen het trac├ębesluit.

27-02-2019

Internetconsultatie: Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

U kunt reageren op de internetconsultatie aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet tot en met 8 april 2019.

26-02-2019

Natura 2000: IJsselmeergebied

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep aantekenen tegen het wijzigingsbesluit Natura 2000 beheerplan...

25-02-2019

A12/A15: ViA15

Dit project bevindt zich in fase 5. U kunt in beroep gaan tegen het trac├ębesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) van 28...

25-02-2019

IC: Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen.

13-02-2019