Projectenlijst

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw reactie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven.

125 projecten

Alle projecten

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

IC: Status wijziging Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten

U kunt niet meer reageren op de status wijziging consultatie Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten.

26-07-2018

Verkeersbesluiten tot afwijking van de maximumsnelheid van 130 km/h (2012)

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 augustus 2012 de definitieve verkeersbesluiten vastgesteld tot afwijking...

21-07-2018

A4 Haaglanden-N14

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen een project-MER op te stellen voor...

05-07-2018

Structuurvisie ondergrond

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in...

03-07-2018

A1 Apeldoorn - Azelo

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep instellen tegen het trac├ębesluit A1 Apeldoorn – Azelo en...

28-06-2018

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het peilbesluit IJsselmeergebied. Beroepen tegen...

28-06-2018

Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022

U kunt geen beroep meer instellen tegen het wijzigingsbesluit. Deze fase is afgerond.

27-06-2018

Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012 - 2020

Op deze pagina vindt u het afgeronde zienswijzenprocedure voor de Mariene Strategie deel 1, 2 en 3 2012-2020.

26-06-2018

Actualisatie Mariene Strategie deel 1

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de actualisatie Mariene Strategie deel 1.

26-06-2018

Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018

Kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vastgesteld.

22-06-2018