Projectenlijst

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Op deze pagina vindt u alle projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarbij het mogelijk is om als burger uw reactie te geven of mee te denken. Meestal kan dat binnen een bepaalde termijn. Als deze termijn voorbij is en het niet meer mogelijk is om te reageren, dan staat dat bij dat project aangegeven.

84 projecten

Overzicht - Alle projecten

Vul hier een zoekterm in waarop u wilt zoeken. Er wordt standaard gezocht op elk woord dat met de zoekterm begint. Zoek op fiets en u krijgt zoekresultaten met fiets maar ook met fietsbel. Zoek op een exact woord of zinsdeel met behulp van aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "fiets". U krijgt zoekresultaten met fiets maar niet met fietsbel.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Homepage Natura 2000: IJsselmeergebied

U kunt geen beroep meer instellen tegen het wijzigingsbesluit Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2017 – 2023.

25-02-2019

Homepage A12/A15: ViA15

U kunt geen beroep meer instellen tegen het gewijzigd Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15).

25-02-2019

Homepage A27/A12 Ring Utrecht

U kunt geen beroep meer instellen tegen de wijziging van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2016.

28-08-2018

Verkeersbesluiten tot afwijking van de maximumsnelheid van 130 km/h (2012)

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 augustus 2012 de definitieve verkeersbesluiten vastgesteld tot afwijking...

21-07-2018

Homepage Structuurvisie ondergrond

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in...

03-07-2018

Homepage A1 Apeldoorn - Azelo

U kunt geen meer beroep instellen tegen het Tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en het Saneringsbesluit A1 Lochem – Azelo.

28-06-2018

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het peilbesluit IJsselmeergebied. Beroepen tegen...

28-06-2018

Homepage Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022

U kunt geen beroep meer instellen tegen het wijzigingsbesluit.

27-06-2018

Homepage Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012 - 2020

U kunt geen zienswijze meer indienen over deel 3: het KRM programma van maatregelen.

26-06-2018

Homepage Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018

U kunt geen zienswijze meer indienen over het concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma...

22-06-2018