U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport. Dit was mogelijk van 30 augustus tot en met 11 oktober 2013.

Maatregelen

Om de voorkeursoplossing uit te voeren worden de volgende maatregelen voorgesteld:

  • Een ongelijkvloers Vrijheidsplein, met ongelijkvloerse kruising Ring West (Laan 1940 – 1945) - Leonard Springerlaan en weefvakken tussen Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein;
  • Een ongelijkvloers Julianaplein met een aansluiting naar het centrum/stationsgebied en de Vondellaan;
  • Een verdiepte ligging met drie overkluizingen tussen Julianaplein en Europaplein;
  • Een verbindingsweg tussen Brailleweg en Hereweg;
  • De aansluiting Europaweg kent een toerit naar het westen en een afrit vanaf het westen;
  • Aansluiting bij Driebond/Eemspoort op de rijksweg 7.

Het ontwerptracébesluit beschrijft hoe de nieuwe ringweg eruit komt te zien en wat er precies gaat gebeuren. In het milieueffectrapport staat beschreven wat de milieueffecten zijn van deze maatregelen.

Tracébesluit

De minister van Infrastructuur en Milieu stelt het tracébesluit naar verwachting september of oktober 2014 vast. Dit doet zij mede op basis van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte reactie. Belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingediend op het ontwerptracébesluit kunnen te zijner tijd beroep instellen bij de Raad van State op het tracébesluit.