Alle relevante documenten die bij deze fase horen vindt u op deze pagina.

Kennisgeving

Ontwerptracébesluit

Kaarten ontwerptracébesluit

Toelichting ontwerptracébesluit

Milieueffectrapport