U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit wijziging 2017. Dit was mogelijk van 30 maart tot en met 10 mei 2017.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit wijziging 2017

Van 30 maart tot en met 10 mei 2017 heeft het ontwerptracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen wijziging 2017 ter inzage gelegen. Eenieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen hebben niet tot aanpassingen geleid. De documenten die ook bij het tracébesluit horen, maar ten opzichte van het ontwerptracébesluit wijziging 2017 gelijk zijn gebleven (bijlagen 2, 3, 4, 5, 6 en 7), kunt u vinden op de documentenpagina van het ontwerptracébesluit wijziging 2017.