U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit. Dit was mogelijk van 3 oktober tot en met 13 november 2014.

In het tracébesluit is onder andere het volgende vastgesteld:

 • Ongelijkvloers Vrijheidsplein;
 • Ongelijkvloers Julianaplein, fly-overs vervangen de verkeerslichten;
 • Verdiepte ligging van een deel van de zuidelijke ringweg;
 • Deksels op het verdiepte deel, waarop een nieuwe groengebied wordt aangelegd: het Zuiderplantsoen;
 • Verleggen van aansluitingen op lokale wegen en fietspaden.

In het tracébesluit en milieueffectrapport staat in detail omschreven welke maatregelen worden getroffen en wat de effecten daarvan zijn, bijvoorbeeld op het gebied van geluidshinder, natuur en landschap.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerptracébesluit

Het tracébesluit wijkt op enkele punten af van het ontwerptracébesluit. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Toe- en afrit voor bussen bij P+R Hoogkerk;
 • Aanpassing van de rijstrookindeling ter hoogte van Laan Corpus den Hoorn;
 • Verhogen van Ring West bij Leonard Springerlaan;
 • Keerwanden in plaats van taluds op de Ring West, ter hoogte van de Kamer van Koophandel;
 • Opschuiven van de A28 naar de westzijde;
 • Ongelijkvloerse fietspassage Vondellaan-Brailleweg met toe-en afrit A28;
 • Aanpassing aansluiting Vondellaan/Groningen-centrum en kruising Brailleweg/Vondellaan;
 • Opschuiven verbindingsweg naar de zuidzijde;
 • Aansluiting Europaweg zuidzijde (vanuit Drachten) en aanpassing kruisingen met P3 en Boumaboulevard;
 • Aanpassing aansluiting Westerbroek;
 • Inkorten van de deksels over de verdiepte ligging met enkele meters.

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen.