U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen tot het opstellen van een project-milieueffectrapport. Dit was mogelijk van 23 december 2010 tot en met 2 februari 2011.

Cruciale schakel

De A7/N7 zuidelijke ringweg Groningen is een kwetsbare schakel in het landelijke hoofdwegennet. Tegelijk is de ringweg cruciaal voor de bereikbaarheid in de stadsregio Groningen.

Voorkeursoplossing

De toegenomen verkeersintensiteit levert bereikbaarheidsproblemen op, dit komt ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid niet ten goede. Daarom heeft er een verkenning plaatsgevonden naar de problemen en mogelijke oplossingen. Op basis daarvan is een voorkeursoplossing bepaald. Het voornemen tot het opstellen van een project-milieueffectrapport is de start om de voorkeursoplossing daadwerkelijk uit te werken naar een tracébesluit. De hoofdkenmerken van de voorkeursoplossing zijn:

  • Een verhoogde hoofdrijbaan en parallel banen tussen knooppunt Vrijheidsplein en Julianaplein;
  • Een verdiepte hoofdrijbaan met deksels tussen Julianaplein en Europaplein, met de parallel banen als stadsstraat op maaiveld;
  • Een verhoogde hoofdrijbaan op talud met daarnaast parallelbanen tussen Europaplein en knooppunt Euvelgunne;
  • Een compact knooppunt Vrijheidsplein met ongelijkvloerse aansluiting op de Ring West (Laan 1940 – 1945);
  • Een compact Julianaplein met fly-overs maximaal 1 niveau hoger dan het huidige Julianaplein en een fly-under voor de verbinding naar de A28 Handhaven huidige Europaplein;
  • Een nieuwe aansluiting van de Ringweg ter hoogte van de Bornholmstraat.