U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen de projectgrens A7/N7 te wijzigen. Dit was mogelijk van 23 december 2011 tot en met 2 februari 2012.

Verschuiving projectgrens

De projectgrens verschuift op de A7/N7 richting het westen (van kmp. 195.7 naar kmp. 193.7) tot de aansluiting bij Hoogkerk. Door deze verschuiving wordt het volgende aangepast:

  • Het wegprofiel wordt aangepast door de vluchtstrook in beide richtingen in te richten als weefvak;
  • Tussen Hoogkerk en het Vrijheidsplein wordt de weg een autoweg (100 km/u). De verschuiving van de projectgrens is een gevolg van de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief.