Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

Van 23 december 2011 tot en met 2 februari 2012 lag het voornemen om de projectgrens te wijzigen A7/N7 ter inzage.

Verschuiving projectgrens

De projectgrens verschuift op de A7/N7 richting het westen (van kmp. 195.7 naar kmp. 193.7) tot de aansluiting bij Hoogkerk.

Door deze verschuiving wordt het volgende aangepast:

  • Het wegprofiel wordt aangepast door de vluchtstrook in beide richtingen in te richten als weefvak
  • Tussen Hoogkerk en het Vrijheidsplein wordt de weg een autoweg (100 km/u). De verschuiving van de projectgrens is een gevolg van de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief.