Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen wijziging 2019

U kunt beroep indienen tegen het tracébesluit wijziging 2019 vanaf donderdag 9 januari tot en met woensdag 19 februari 2020. In het tracébesluit wijziging 2019 is het volgende vastgesteld:

• De geplande voetgangersbrug over de ringweg bij de Papiermolenlaan komt te vervallen.

• In plaats daarvan wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd onder de ringweg en de toekomstige verbindingsweg Brailleweg-Hereweg door. Deze fietstunnel komt op de locatie van de huidige fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en zwembad De Papiermolen.

• Om de fietstunnel te kunnen inpassen, wordt de nieuwe verbindingsweg Brailleweg-Hereweg verhoogd. De Maaslaan en de Merwedestraat worden bij de fietstunnel verlaagd.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

Van 6 juni tot en met 17 juli 2019 heeft het ontwerptracébesluit wijziging 2019 ter inzage gelegen. Iedereen kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het tracébesluit wijziging 2019 zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

Beroep instellen

Heeft u een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit A7/N7 zuidelijke ringweg Groningen wijziging 2019? Dan kunt u in beroep gaan tegen het tracébesluit A7/N7 zuidelijke ringweg Groningen wijziging 2019. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

 • Schriftelijk door een brief te sturen naar afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 • Per fax naar 070-365 1380. Eventuele bijlagen kunt u per post nazenden.
 • Digitaal via het Digitaal loket (alleen voor burgers).

Let op: beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

Neem in uw beroep in elk geval op:

 • Uw naam en adres;
 • Datum;
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit A7/N7 zuidelijke ringweg Groningen wijziging 2019;
 • Uw reactie;
 • Uw handtekening.

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen, is te vinden op de website van de Raad van State.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt dit verzoek tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres;
 • Datum;
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit A7/N7 zuidelijke ringweg Groningen wijziging 2019;
 • Uw reactie;
 • Uw handtekening.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 1. Voor particulieren: € 178,-
 2. Voor rechtspersonen: € 354,-

Ook voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

Op het tracébesluit A7/N7 zuidelijke ringweg Groningen wijziging 2019 is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. U vermeld daarom in dit geval dat de crisis- en herstelwet van toepassing is en dat het beroepsschrift gericht is tegen: tracébesluit zuidelijke ringweg Groningen wijziging 2019. Wanneer de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend, wordt het beroepsschrift niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden namelijk niet meer worden aangevuld. Bekijk actuele informatie over in beroep gaan of de precieze eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen op de website van de Raad van State.

Inzage

De papieren documenten liggen van 8 januari tot en met 19 februari 2020 30 januari 2020 ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Informatiecentrum Paviljoen Ring ZuidMuntinglaan 2, 9727 JT Groningen
Gemeente GroningenHarm Buiterplein 1, 9723 ZRGroningen
Provinciehuis GroningenSint Jansstraat 4, 9712 JNGroningen