U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit wijziging 2019. Dit was mogelijk van donderdag 9 januari tot en met woensdag 19 februari 2020.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

U kunt beroep indienen tegen het tracébesluit wijziging 2019 vanaf donderdag 9 januari tot en met woensdag 19 februari 2020. In het tracébesluit wijziging 2019 is het volgende vastgesteld:
• De geplande voetgangersbrug over de ringweg bij de Papiermolenlaan komt te vervallen.
• In plaats daarvan wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd onder de ringweg en de toekomstige verbindingsweg Brailleweg-Hereweg door. Deze fietstunnel komt op de locatie van de huidige fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en zwembad De Papiermolen.
• Om de fietstunnel te kunnen inpassen, wordt de nieuwe verbindingsweg Brailleweg-Hereweg verhoogd. De Maaslaan en de Merwedestraat worden bij de fietstunnel verlaagd.