Fase 8 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit wijziging 2019.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de zuidelijke ringweg Groningen ombouwen. Zo komen er nieuwe aansluitingen, extra rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen, met een betere en veiligere doorstroming van het verkeer als gevolg. Daarnaast zorgen deze aanpassingen voor een goede, toekomstvaste bereikbaarheid voor bedrijven en bewoners van de regio Groningen.

Ontwerp-tracébesluit wijziging 2019

Het tracébesluit wijziging 2019 is nodig om enkele extra wensen mogelijk te maken. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het besluit van 2014 zijn:

  • De geplande voetgangersbrug over de ringweg bij de Papiermolenlaan komt te vervallen;
  • In plaats daarvan wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd onder de ringweg en de toekomstige verbindingsweg Brailleweg-Hereweg door. Deze fietstunnel komt op de locatie van de huidige fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen.

Om de fietstunnel te kunnen inpassen, wordt de nieuwe verbindingsweg Brailleweg-Hereweg verhoogd. De Maaslaan en de Merwedestraat worden bij de fietstunnel verlaagd.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt Rijkswaterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.

Meer informatie?

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 89 99.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Aanpak Ring Zuid (let op: link opent in nieuw venster).