U kunt geen zienswijze meer indienen over het Ontwerptracébesluit A7/N7 wijziging 2017.

Ontwerptracébesluit wijziging 2017

Het ontwerptracébesluit wijziging 2017 bevat enkele wijzigingen op het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen (vastgesteld op 29 september 2014) en het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, wijziging 2016 (vastgesteld op 12 februari 2016). De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het aanpassen van het Julianaplein door twee onderdoorgangen te realiseren en groene taluds toe te passen.
  • De aansluiting N7 op de Europaweg ter hoogte van het Europaplein volledig te maken door een afrit toe te voegen vanuit oostelijke richting en een toerit in oostelijke richting.
  • Het verbreden van de middenberm oostelijk van het Europaplein.

Verder zijn er kleinere maatregelen. De wijzigingen zijn gedetailleerd beschreven in het ontwerptracébesluit wijziging 2017. Voor het overige blijft het tracébesluit 2014 ongewijzigd. Daarover kon geen zienswijze meer naar voren worden gebracht.