Fase 8 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit wijziging 2019.

Het ontwerpbesluit stelt voor het Tracébesluit 2014 op de volgende punten aan te passen:

  1. De geplande voetgangersbrug over de ringweg bij de Papiermolenlaan vervalt.
  2. In plaats daarvan wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd onder de ringweg en de toekomstige verbindingsweg Brailleweg-Hereweg door. Deze fietstunnel komt op de locatie van de huidige fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen.
  3. Om de fietstunnel te kunnen inpassen, wordt de nieuwe verbindingsweg Brailleweg-Hereweg verhoogd. De Maaslaan en de Merwedestraat worden bij de fietstunnel verlaagd.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt Rijkswaterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.