U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit wijziging 2019.

Het ontwerpbesluit stelt voor het tracébesluit 2014 op de volgende punten aan te passen:

  1. De geplande voetgangersbrug over de ringweg bij de Papiermolenlaan vervalt.
  2. In plaats daarvan wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd onder de ringweg en de toekomstige verbindingsweg Brailleweg-Hereweg door. Deze fietstunnel komt op de locatie van de huidige fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen.
  3. Om de fietstunnel te kunnen inpassen, wordt de nieuwe verbindingsweg Brailleweg-Hereweg verhoogd. De Maaslaan en de Merwedestraat worden bij de fietstunnel verlaagd.