Fase 8 Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit wijziging 2019

Het project bevindt zich in fase 8. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit wijziging 2019 van 6 juni tot en met 17 juli 2019.

Het ontwerpbesluit stelt voor het Tracébesluit 2014 op de volgende punten aan te passen:

  1. De geplande voetgangersbrug over de ringweg bij de Papiermolenlaan vervalt.
  2. In plaats daarvan wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd onder de ringweg en de toekomstige verbindingsweg Brailleweg-Hereweg door. Deze fietstunnel komt op de locatie van de huidige fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen.
  3. Om de fietstunnel te kunnen inpassen, wordt de nieuwe verbindingsweg Brailleweg-Hereweg verhoogd. De Maaslaan en de Merwedestraat worden bij de fietstunnel verlaagd.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb).

Informatiebijeenkomsten

Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid organiseert een informatiebijeenkomst waarin u een presentatie kunt volgen over het ontwerptracébesluit wijziging 2019 en de bijbehorende effectenonderzoeken.

Datum25 juni 2019
TijdPresentatie om 16.00 uur en een presentatie om 19.00 uur
LocatieInformatiecentrum Paviljoen Ring Zuid
Muntinglaan 2, Groningen
Wel of niet aanmelden?Aanmelden is niet nodig

Inzage

De papieren documenten liggen van 6 juni tot en met 17 juli 2019 ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Gemeente GroningenHarm Buiterplein 1Groningen
Provincie GroningenSint Jansstraat 4Groningen
Informatiecentrum Paviljoen Ring ZuidMuntinglaan 2Groningen

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt Rijkswaterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.