Het project bevindt zich in fase 8. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp-tracébesluit wijziging 2019 van 6 juni tot en met 17 juli 2017.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb per document). We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

Schriftelijk per post

Directie Participatie
O.v.v. A7/N7 zuidelijke ringweg Groningen
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Mondeling

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 - 456 89 99.

Informatiebijeenkomsten

Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid organiseert een bijeenkomst waarbij bewoners en andere belanghebbenden goed worden geïnformeerd over de wijzigingen ten opzichte van het tracébesluit uit 2014. Op de bijeenkomst kunt u een presentatie volgen over het ontwerptracébesluit wijziging 2019 en de bijbehorende effectenonderzoeken.


Datum25 juni 2019
TijdPresentatie om 16.00 uur en een presentatie om 19.00 uur
LocatieInformatiecentrum Paviljoen Ring Zuid
Muntinglaan 2, Groningen
Wel of niet aanmelden?Aanmelden is niet nodig

Inzage

De papieren documenten liggen van 6 juni tot en met 17 juli ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Gemeente GroningenHarm Buiterplein 1Groningen
Provincie GroningenSint Jansstraat 4Groningen
Informatiecentrum Paviljoen Ring ZuidMuntinglaan 2Groningen