U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het vastgestelde rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017.

In het rijksinpassingsplan is het volgende vastgesteld:

  • Zonnevelden bij de verkeersknopen Den Oever en Zurich en bij het voormalige werkeiland Breezanddijk;
  • Grotere doorvaartbreedte keersluis Kornwerderzand (53 m);
  • Meer ruimte voor de bouw van pompgebouwen in Den Oever;

wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-rijkinpassingsplan’

Van donderdag 9 november tot en met woensdag 20 december 2017 lag het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 ter inzage. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen.

Bij de vaststelling van het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017 is – mede als gevolg daarvan - een aantal wijzigingen doorgevoerd.

  • De bosschages in de verkeersknoop Den Oever en het westelijk gelegen wegtalud van de A7 zijn buiten het plangebied komen te vallen. Deze locaties wordt niet gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen.
  • De ruimte voor een drijvende opstelling met zonnepanelen bij Breezanddijk is van 30 hectare ingeperkt tot een omvang van een hectare.

Bekijk hier het besluit tot vaststelling van het rijksinpassingsplan (let op: link opent in nieuw venster