Fase 5 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het besluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning).

Voor de uitvoering van het project Afsluitdijk is op 21 april 2017 door de staatssecretaris van Economische Zaken, op aanvraag van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, het volgende besluit genomen:

  • Besluit tot wijziging van de op 18 januari 2016 ten behoeve van het Project Afsluitdijk verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning). Het besluit strekt tot wijziging van het aan de Nb-wetvergunning verbonden voorschrift 15 (fasering werkzaamheden aan de dijk en dijkbekleding).