U kunt een zienswijze indienen op het ontwerprijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019 van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019.

In 2016 is het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vastgesteld. Bij de uitwerking van de maatregelen voor waterveiligheid blijkt het gebied met de bestemming Water – Waterkering op enkele punten iets te klein om tot een uitvoerbaar ontwerp te komen. Daarom voegt de ‘aanvulling 2019’ diverse kleine gebieden met deze bestemming toe aan het vastgestelde plan.

De toevoegingen liggen langs de noordzijde van het dijklichaam ter hoogte van Kornwerderzand (een deel van dijkvak 17), bij Het Monument (dijkvak 7), in de overgang tussen acht verschillende dijkvakken en tot slot ten westen van de brug in de aansluiting op de dijkversterking Den Oever (Havendijk C).

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb).

Inzage

De papieren documenten liggen van dinsdag 18 december 2018 tot en met maandag 28 januari 2019 ook ter inzage op de volgende locaties:

InstantieLocatiePlaats
Rijkswaterstaat Midden – NederlandZuiderwagenplein 2Lelystad
Provinciehuis Noord-HollandKleine Houtweg 18Haarlem
Provinciehuis FryslânTweebaksmarkt 52Leeuwarden

Wat gebeurd er daarna?

Na afloop van de reactietermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen beoordeeld. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.