Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2017.

De Afsluitdijk wordt de komende jaren ingrijpend aangepast: de dijk wordt versterkt en bij de spuisluizen van Den Oever komen grote pompen. Die pompen vragen veel energie. Rijkswaterstaat wil die energie duurzaam opwekken. Zonnevelden zijn daarvoor het meest geschikt.

Rijkswaterstaat is een plantraject gestart om de daarvoor benodigde ruimte vast te leggen. Dat gebeurt in het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017. In de aanvulling worden ook twee wijzigingen van het vastgestelde rijksinpassingsplan Afsluitdijk (2016) vastgelegd. Het gaat om de:

  • doorvaartbreedte van de keersluis bij Kornwerderzand
  • toegestane oppervlakte voor pompgebouwen bij Den Oever

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt Rijkswaterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.