Internetconsultatie: Gebruiksvergoeding spoor

U kunt niet meer reageren op het conceptbesluit gebruiksvergoeding spoor.

Het ministerie van infrastructuur en Milieu wijzigt het Besluit ‘Implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte’ met het (concept) Besluit ‘Vergoeding gebruik hoofdspoorweginfrastructuur’ welke de juridische grondslag creëert voor de introductie van een extra heffing en prijsprikkels.

Doel

De EU-richtlijn 2012/34/EU biedt de mogelijkheid tot het toepassen van een extra heffing en prijsprikkels op het spoor. Met de herziening van het Besluit ‘Implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte’ beoogd het ministerie de toepassing van de extra heffing en de prijsprikkels op het spoor te introduceren. Dit biedt mogelijkheden om de benutting van het spoor en de inpassing van het spoor in de leefomgeving te verbeteren. Daarnaast wordt de rijksbijdrage voor beheer, onderhoud en vervanging (BOV) van het spoor beter beheersbaar en stabiliseren de tarieven die de spoorwegondernemingen moeten betalen.