Internetconsultatie: Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden het ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet voor. Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. Met het ontwerpbesluit worden regels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het stelsel van de Omgevingswet.

Doel van de regeling

Burgers, bedrijven, initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en bestuursorganen worden geraakt door dit aanvullingsbesluit.

Doelgroepen die worden geraakt door de regeling

Het doel van het aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is om de rijksregels voor geluid van grote geluidbronnen toe te voegen aan de Omgevingswet. De regels in het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet gaan over:


• het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie);
• het toelaten van geluidgevoelige gebouwen nabij die geluidbronnen;
• sanering van te hoge geluidbelastingen langs decentrale infrastructuur.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl//aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet (let op: link opent in nieuw venster).

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).