Internetconsultatie: Wijziging Gemeentewet differentiatie parkeertarieven

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Wijziging Gemeentewet differentiatie parkeertarieven.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wijziging van de Gemeentewet voor. Tot nu toe mogen parkeertarieven alleen afhankelijk zijn van parkeerduur, parkeertijd, oppervlakte en ligging. Door deze wijziging mogen gemeenten ook differentiëren naar uitlaatgasemissies van een voertuig, zowel voor parkeerplekken, -vergunningen en laadplekken. Dit alles is in lijn met het Regeerakkoord Rutte III.

Doel van de regeling

Door het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s mogelijk te maken krijgen gemeenten een instrument om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. In het licht van een breder pakket aan maatregelen draagt de differentiatie van parkeertarieven bij aan de stimulering van het gebruik van emissieloze voertuigen en daarmee aan de klimaatdoelstellingen. Of gemeenten dit gebruiken en de mate van differentiatie die ze toepassen, is afhankelijk van lokale voorkeuren en omstandigheden.
Het instrument is onderdeel van het ontwerp-Klimaatakkoord en geeft tevens invulling aan de Sustainable Development Goals 3 (Goede gezondheid en welzijn), 11 (Duurzame steden en gemeenschappen) en 13 (Klimaatactie).

Doelgroepen die worden geraakt door de regeling

  • Nederlandse gemeenten;

  • Marktpartijen;

  • Voertuigbestuurders.

Informatie

Wilt u meer informatie over de Wijziging Gemeentewet differentiatie parkeertarieven? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl//wijziging_gemeentewet_differentiatie_parkeertarieven. (let op: link opent in nieuw venster).

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).