Internetconsultatie: Onderhoudswijziging activiteitenregeling milieubeheer

U kunt reageren op de internetconsultatie Regeling Spoorwegpersoneel 2011 tot en met 19 december 2018.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer voor. De wijzigingsregeling betreft regulier onderhoud aan de activiteitenregeling en bevat een enkele inhoudelijke wijziging, aanpassingen aan recente normdocumenten en redactionele correcties.

Doel

De wijzigingsregeling voert met name een aantal technische wijzigingen door op de algemene normen waaraan bedrijven moeten voldoen. De meeste wijzigingen zijn gericht op het actueel houden van de Activiteitenregeling. Op die manier wordt gewaarborgd dat de normen waarnaar de Activiteitenregeling verwijst de juiste zijn. Hiermee wordt een goede uitvoerbaarheid en naleefbaarheid van de Activiteitenregeling behouden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

  • Bedrijven
  • (Decentrale) Overheden
  • Omgevingsdiensten.

Meer informatie

Wilt u reageren op de regeling, dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsregeling_activiteitenregeling_milieubeheer (let op: link opent in nieuw venster).

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster)