Internetconsultatie: Wet acceptatie buitenlandse APK

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Wet acceptatie buitenlandse APK.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 voor. Met deze wijziging wil de minister het mogelijk maken dat Nederlandse personen en bedrijven die een voertuig bezitten dat jarenlang niet in Nederland komt, in het buitenland een algemene periodieke keuring (APK) kunnen laten uitvoeren. Een experiment met het accepteren van Spaanse APK’s bij een zevental Spaanse keuringsstations wordt hiermee definitief gemaakt.

Doel van de regeling

Het doel van dit wetsvoorstel is het mogelijk te maken dat motorvoertuigen en aanhangwagens met een Nederlands kenteken in een andere lidstaat van de Europese Unie aan een periodieke keuring kunnen worden onderworpen, en dat het keuringsbewijs wordt geaccepteerd. Het achterliggende doel is om de lasten te reduceren voor de eigenaren, onder voorwaarde van gelijkblijvende verkeers- en voertuigveiligheid.

Doelgroepen die worden geraakt door de regeling

Nederlandse personen en bedrijven met een Nederlands gekentekend en APK-plichtig voertuig dat zich jarenlang in het buitenland bevindt;

  • Nederlandse keuringsinstanties;
  • Spaanse keuringsstations;
  • Dienst Wegverkeer (RDW).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/wet_acceptatie_buitenlandse_apk. (let op: link opent in nieuw venster)

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).