Ontwerpbeheerplan

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbeheerplan.

De kennisgeving van het ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied is op 7 december 2016 in de Staatscourant nummer 65821 geplaatst. Deze kennisgeving is ingetrokken en op 21 december 2016 opnieuw in de Staatscourant, nummer 65821, bekendgemaakt. Met deze nieuwe kennisgeving start de hernieuwde procedure van het ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied. Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 ligt het ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen.

In het ontwerpbeheerplan is voor de periode 2016-2021 beschreven welke maatregelen nodig zijn en wie ze moet uitvoeren.

  • De nadruk ligt op maatregelen die verdere achteruitgang van de lokale natuur moeten voorkomen en die zorgen voor behoud van wat nu al goed is.

In het ontwerpbeheerplan wordt niet alleen uitgegaan van het belang van de natuur, maar ook van de kwaliteit van het gebied, inclusief de doelen waarvoor mensen het gebied gebruiken. Het gaat erom dat die activiteiten goed op de natuurbelangen worden afgestemd.