Wijzigingsbesluit

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Deze fase is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het wijzigingsbesluit Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2017 – 2023.

Wijzigingen op ontwerpbeheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied

In paragraaf 5.2 bij het deelbeheerplan IJsselmeer is in de lijst van vrijgestelde vergunningplichtige activiteiten mét specifieke voorwaarden de locatie Enkhuizen opgenomen. Dit is een omissie in het beheerplan. Naar aanleiding van het beroep van de Nederlandse Kitesurfvereniging is gebleken dat de kitesurflocatie zowel in het ontwerp als het vastgestelde beheerplan onterecht in deze categorie is opgenomen. Op basis van de NEA-1 hoort de locatie onder de categorie vrijgestelde vergunningplichtige activiteiten zonder voorwaarden te worden geplaatst. Met de wijziging is deze fout in het beheerplan hersteld.