Fase 7 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit (2016).

Er maakt veel verkeer gebruik van de A9, mede omdat de weg een belangrijke route richting Schiphol is. De grote drukte veroorzaakt vaak files, wat de doorstroming op de A9 en de bereikbaarheid van Schiphol en de regio Amsterdam niet ten goede komt. Bovendien doorkruist de weg Badhoevedorp, zodat daar ook problemen ontstaan met het milieu en de leefbaarheid.

Besluit tot wijziging van het tracébesluit

Bij nadere uitwerking is geconstateerd dat het tracébesluit 2012 op drie punten moet worden gewijzigd. Het wijzigingsbesluit 2016 bevat alleen de drie wijzigingen van het tracébesluit 2012. Voor het overige blijft het tracébesluit 2012 ongewijzigd.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.