Schiphol: tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 2. De tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol is vastgesteld.

Het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor Schiphol (NNHS) gaat uit van strikt preferentieel baangebruik en maximale aantallen vliegtuigbewegingen voor het etmaal en de nacht. Om dit stelsel van een wettelijke grondslag te voorzien is de Wet luchtvaart gewijzigd. Het NNHS kan in werking treden als ook het luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) is gewijzigd. Deze wijziging is in voorbereiding. In het LVB worden de maximale aantallen vliegtuigbewegingen opgenomen (voor etmaal en de nacht) en wordt het strikt preferentieel baangebruik vastgelegd.

Ontwerpbesluit

De regeling heeft tot doel om vooruitlopend op de inwerkingtreding van het NNHS voor het gebruiksjaar 2018 te komen tot een maximum aantal nachtvluchten.

De naam van de regeling is gewijzigd in 'Tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol'.

Planning

WanneerWat
1 mei 2017/inwerkingtreding 1 november 2017Bekendmaking tijdelijke regeling om te komen tot een maximum aantal voor nachtvluchten voor het gebruiksjaar 2018 op luchthaven Schiphol

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Voor inhoudelijke informatie over dit project kunt u contact opnemen met de directie Luchtvaart, telefoon 070-456 6480.