Trajectnota en milieueffectrapport

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen.

Van 16 augustus tot en met 26 september 2011 lagen de trajectnota en het milieueffectrapport ter inzage.

Alternatieven

De trajectnota beschrijft de volgende alternatieven:

Doortrekkingsalternatieven A15
In deze alternatieven wordt de A15 doorgetrokken van knooppunt Ressen tot aan de A12 tussen Duiven en Zevenaar met een brug over het Pannerdensch kanaal. Ook worden in deze alternatieven de bestaande A15 tussen Valburg en Ressen en de A12 tussen Duiven en knooppunt Oud-Dijk verbreed. Er is een alternatief ten noorden en een alternatief ten zuiden van de Betuweroute onderzocht. Ook is gekeken naar de mogelijkheden voor een tunnel onder het Pannerdensch kanaal.


Regiocombi(structuur)alternatieven
In alternatief 2 wordt de capaciteit van de A12, A50 en de Pleijroute (N325) vergroot, in combinatie met een optimale inzet van openbaar vervoer. In dit alternatief wordt de A15 niet doorgetrokken.


Bundelingsalternatief A15

Dit alternatief is een doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen tot aan de A12 ten oosten van Zevenaar, met een brug over het Pannerdensch kanaal. De doortrekking van de A15 volgt in deze uitwerking het tracé van de Betuweroute langer. Ook worden in dit alternatief de bestaande A15 tussen Valburg en Ressen en de A12 tussen Duiven en knooppunt Oud-Dijk verbreed. Verder is gekeken naar de mogelijkheden voor een tunnel onder het Pannerdensch kanaal.

Milieuvriendelijkste alternatief

Naast de trajectnota is ook een milieueffectrapport opgesteld. Hierin is het milieuvriendelijkste alternatief onderzocht. Dit onderzoek is gedaan op basis van het regiocombi(structuur)alternatief 2, het verbreden van de capaciteit van de A12. Er is gekeken hoe de milieueffecten met maatregelen verder te beperken zijn.

Naast dit onderzoek is ook voor de andere alternatieven onderzocht wat de milieueffecten zijn.

Voorkeursoplossing

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in juli 2012 de keuze gemaakt voor het Doortrekkingsalternatief A15 Noord met een verruimde bocht om Groessen als voorkeursoplossing. Deze oplossing wordt nader uitgewerkt in het ontwerptracébesluit. Dit ligt naar verwachting in 2015 ter inzage.