A12 Woerden - Gouda: permanente openstelling spitsstrook

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer indienen tegen het verkeersbesluit.

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de spitsstrook op de A12 naast de linkerrijstrook op het wegvlak Woerden tot knooppunt Gouwe (afrit 11) permanent openstellen voor het verkeer. Dit zorgt voor een stabiele verkeerssituatie die duidelijker is voor de weggebruikers.

Verkeersbesluit

In het verkeersbesluit is het volgende bepaald:

  • Verbreden van de linkerrijstrook, oftewel de huidige spitsstrook, naar 3.50 meter.
  • Aanpassen markering tussen de spitsstrook en de naastgelegen linkerrijstrook.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 9602.

Inhoudelijke informatie over de werking van spitsstroken vindt u op de website van Rijkswaterstaat (let op: link opent in nieuw venster).