A15 Maasvlakte - Vaanplein

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het tracébesluit A15 Maasvlakte - Vaanplein wijziging 2017.

Voor het project Mainport Rotterdam (PMR) en de aanleg van Maasvlakte 2 hebben de toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de gemeente Rotterdam, de Havenmeester van Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam NV in mei 2008 een overeenkomst luchtkwaliteit afgesloten.

In de overeenkomst zijn maatregelpakketten omschreven om verslechtering van de luchtkwaliteit door het gebruik van Maasvlakte 2 te voorkomen. Dit is vastgelegd in het tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein (2010). Onder de maatregelpakketten valt ook de plaatsing van luchtkwaliteitsschermen bij tunnelmonden van de Botlektunnel en Thomassentunnel op de A15.

Effectprognose 2015

Uit het rapport luchtonderzoek Maasvlakte 2 (Effectprognose 2015) en de Monitoringstool NSL blijkt dat in 2020 geen overschrijdingen van grenswaarden voor de luchtkwaliteit meer optreden ter hoogte van de monden van de Thomassentunnel en de Botlektunnel (beide A15). Dit betekent dat er op deze locaties geen noodzaak is voor het realiseren van de in het tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein (2010) opgenomen luchtschermen.

Besluit

In het nu vastgestelde tracébesluit staan wijzigingen van het tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein, zoals vastgesteld op 1 maart 2010. Het gaat om het schrappen van de voorgenomen luchtkwaliteitsschermen op de A15 bij:

  • de monden van de Thomassentunnel (km 36.1 tot km 36.4 )
  • de monden van de Botlektunnel (km 46.1 tot km 46 en km 46.8 tot km 47.0)

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Voor meer informatie over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), kijk op de website van Rijkswaterstaat of www.nsl-monitoring.nl.