Homepage A15 Maasvlakte - Vaanplein

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen beroep meer instellentegen het Tracébesluit A15 Maasvlakte - Vaanplein wijziging 2017.

Voor het project Mainport Rotterdam (PMR) en de aanleg van Maasvlakte 2 hebben de toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de gemeente Rotterdam, de Havenmeester van Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam NV in mei 2008 een overeenkomst luchtkwaliteit afgesloten. In de overeenkomst zijn maatregelpakketten omschreven om verslechtering van de luchtkwaliteit door het gebruik van Maasvlakte 2 te voorkomen. Dit is vastgelegd in het Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein (2010). Onder de maatregelpakketten valt ook de plaatsing van luchtkwaliteitsschermen bij tunnelmonden van de Botlektunnel en Thomassentunnel op de A15.

Effectprognose 2015

Uit het rapport luchtonderzoek Maasvlakte 2 (Effectprognose 2015) en de Monitoringstool NSL blijkt dat in 2020 geen overschrijdingen van grenswaarden voor de luchtkwaliteit meer optreden ter hoogte van de monden van de Thomassentunnel en de Botlektunnel (beide A15). Dit betekent dat er op deze locaties geen noodzaak is voor het realiseren van de in het Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein (2010) opgenomen luchtschermen.

Besluit

In het nu vastgestelde tracébesluit staan wijzigingen van het Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein, zoals vastgesteld op 1 maart 2010. Het gaat om het schrappen van de voorgenomen luchtkwaliteitsschermen op de A15 bij:

  • De monden van de Thomassentunnel (km 36.1 tot km 36.4).
  • De monden van de Botlektunnel (km 46.1 tot km 46 en km 46.8 tot km 47.0).

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over dit project is te vinden op website van Rijkswaterstaat of www.nsl-monitoring.nl.