Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein wijziging 2017

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het Tracébesluit A15 Maasvlakte - Vaanplein wijziging 2017.

Voor het project Mainportontwikkeling Rotterdam is met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam in 2008 afgesproken dat uiterlijk in 2020 bij een aantal tunnelmonden langs de A4 en de A15 luchtschermen zouden worden geplaatst. Dit is op basis van de verwachtingen van economische activiteit en met het oog op de luchtkwaliteit. Uitkomsten van het luchtonderzoek Maasvlakte 2 (Effectprognose 2015) geven aanleiding om af te zien van luchtschermen bij de tunnelmonden van de Botlektunnel en de Thomassentunnel. Uit het onderzoek blijkt dat er bij deze tunnels geen overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit meer wordt verwacht. De luchtschermen zijn daarom daar niet nodig. De luchtschermen bij de Botlektunnel en Thomassentunnel waren opgenomen in het tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein van 2010, vandaar een wijziging op het tracébesluit. Dit tracébesluit is nu vastgesteld.

In het Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein wijziging 2017 is het volgende vastgesteld. Het gaat om het schrappen van de voorgenomen luchtkwaliteitsschermen op de A15 bij:

  • De monden van de Thomassentunnel (km 36.1 tot km 36.4).
  • De monden van de Botlektunnel (km 46.1 tot km 46 en km 46.8 tot km 47.0).

Wijzigingen op Ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte - Vaanplein

Van 22 september tot en met 2 november 2018 heeft het Ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte - Vaanplein ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het besluit zijn als gevolg daarvan geen wijzigingen doorgevoerd.