Tracébesluit wijziging 2017

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep aantekenen tegen het tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein wijziging 2017 van 15 februari 2019 tot en met 28 maart 2019.

Voor het project Mainportontwikkeling Rotterdam is met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam in 2008 afgesproken dat uiterlijk in 2020 bij een aantal tunnelmonden langs de A4 en de A15 luchtschermen zouden worden geplaatst. Dit is op basis van de verwachtingen van economische activiteit en met het oog op de luchtkwaliteit.

Uitkomsten van het luchtonderzoek Maasvlakte 2 (Effectprognose 2015) geven aanleiding om af te zien van luchtschermen bij de tunnelmonden van de Botlektunnel en de Thomassentunnel. Uit het onderzoek blijkt dat er bij deze tunnels geen overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit meer wordt verwacht. De luchtschermen zijn daarom daar niet nodig. De luchtschermen bij de Botlektunnel en Thomassentunnel waren opgenomen in het tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein van 2010, vandaar een wijziging op het tracébesluit. Dit tracébesluit is nu vastgesteld.

In het tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein wijziging 2017 is het volgende vastgesteld. Het gaat om het schrappen van de voorgenomen luchtkwaliteitsschermen op de A15 bij:

 • de monden van de Thomassentunnel (km 36.1 tot km 36.4 )
 • de monden van de Botlektunnel (km 46.1 tot km 46 en km 46.8 tot km 47.0)

Wijzigingen op ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte - Vaanplein

Van 22 september tot en met 2 november 2018 heeft het ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte - Vaanplein ter inzage gelegen. Een ieder kon daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Bij de vaststelling van het besluit zijn als gevolg daarvan geen wijzigingen doorgevoerd.

Beroep instellen

U kunt beroep instellen bij de Raad van State:

Let op: Beroep instellen per e-mail is niet mogelijk.

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein wijziging 2017
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit tracébesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)

Meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen is te vinden op de website van de Raad van State (link opent in nieuw venster).

U kunt beroep instellen als u:

 • een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden;
 • of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres
 • Dagtekening
 • Vermelding dat het gaat om het tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein wijziging 2017
 • Een ondertekening (handtekening)
 • Kopie van dit tracébesluit
 • De gronden van het beroep (motivering)
 • Kopie van het beroepschrift.

Kosten

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 • Voor particulieren: € 174,-
 • Voor rechtspersonen: € 345,-

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Inzage

De papieren documenten liggen van 15 februari 2019 tot en met 28 maart 2019 tot ter inzage op de volgende locaties:

RijkswaterstaatBoompjes 200, 3011 XDRotterdam
Gemeente RotterdamHalvemaanpassage 1, 3011 AHRotterdam