A15 Papendrecht – Sliedrecht: wegverbreding

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit en het saneringsplan A15 Papendrecht – Sliedrecht.

De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht kent veel filevorming tijdens de spitsperioden. Om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren legt Rijkswaterstaat tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost extra rijstroken aan.

Tracébesluit

Op de noordbaan tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 komt een extra rijstrook die functioneert als weefvak met vluchtstrook. Op de zuidbaan tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost legt Rijkswaterstaat een permanente 3e rijstrook met vluchtstrook aan. Hiervoor wordt deels de ruimte in de middenberm en deels de zijberm tussen de weg en het geluidscherm benut. De bestaande spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West komt te vervallen.

Het tracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht bestaat uit deze besluittekst (I) met één bijlage (A, vrijstelling geluidproductieplafonds) en de kaarten (II), bestaande uit een overzichtskaart en detailkaarten genummerd van 1 tot en met 3 met de toelichting (III) inclusief 15 bijlagen.

Geluid

Het saneringsplan A15 Papendrecht – Sliedrecht loopt vooruit op de geluidsanering binnen het Meerjaren Programma Geluid. Dit gebeurt vanwege de samenhang met het tracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht, waarin de extra rijstroken zijn opgenomen. Het saneringsplan is een zelfstandig plan dat tegelijkertijd met het tracébesluit in procedure wordt gebracht. Langs het gedeelte van de A15 waarop het saneringsplan betrekking heeft, liggen in totaal 17 woningen waar de sanering nog afgehandeld moet worden. Er worden geen geluidmaatregelen getroffen, omdat die niet doelmatig zijn. De 17 woningen komen in aanmerking voor het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. De bewoners van deze woningen zijn daarover geïnformeerd.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Voor meer informatie over het tracébesluit, het saneringsplan en de uitgevoerde onderzoeken kunt u ook terecht op

www.rijkswaterstaat.nl/a15papendrechtsliedrecht (opent in nieuw venster).

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis).