Zienswijze indienen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin het voornemen is beschreven tot het opstellen van een structuurvisie en milieueffectrapport van 24 oktober tot en met 4 december 2019.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb per document).

U kunt uw zienswijzen geven op alle onderdelen van het project. We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze.

U kunt daarbij bijvoorbeeld ingaan op de volgende vragen:

  • Zijn er belangrijke oplossingen of alternatieven die we over het hoofd hebben gezien?
  • Zijn er andere zaken die in het onderzoek meegenomen moeten worden?

Schriftelijk per post

  • Directie Participatie
  • O.v.v. A2 Deil-Vught
  • Postbus 30316
  • 2500 GH Den Haag

Mondeling

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 8999.

Ook kunt u tijdens één van de informatiebijeenkomsten bij een aanwezige notulist uw zienswijze indienen.

Informatiebijeenkomsten

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen. U bent van harte welkom op:

DatumLocatie
Dinsdag 12 novemberVan der Valk Hotel Zaltbommel-A2, Hogeweg 65, Zaltbommel
Donderdag 14 novemberBestuurscentrum Gemeente ’s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, ’s-Hertogenbosch