Voornemen milieueffectrapport A2 Wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het Tracébesluit A2 Het Vonderen – Kerensheide.

Voornemen verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide

Het doel van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is om aan te geven welke voorkeursoplossing in het milieueffectrapport staat en met welke diepgang het effectenonderzoek onderzocht gaat worden. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt verder ingegaan op de referentiesituatie en het voorkeursalternatief, de te onderzoeken thema’s, het studiegebied en de diepgang van het project milieueffectrapport. Het voorkeursalternatief wordt verder uitgewerkt en er wordt toegewerkt naar een milieueffectrapport voor het project milieueffectrapport en het (ontwerp)tracébesluit:

  • In het project milieueffectrapport worden de milieugevolgen van de verbreding inzichtelijk gemaakt.
  • Het (ontwerp-)tracébesluit beschrijft het ontwerp van de verbreding en de inpassing in de omgeving. Ook de benodigde maatregelen op het gebied van onder andere natuur, landschap en geluid staan hierin.

Het door de minister gekozen voorkeursalternatief bestaat uit het opwaarderen van de huidige 2x2 rijstroken + spitsstroken naar 2x3 volwaardige rijstroken inclusief vluchtstroken. Het plangebied daarvoor loopt aan beide zijden langs de A2 vanaf knooppunt Het Vonderen naar knooppunt Kerensheide.