A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen om een milieueffectrapportage procedure te starten.

Fase 1 Afgerond - zienswijze indienen op voornemen voor starten m.e.r.- procedure A20 Nieuwerkerk aan den IJssel — Gouda (op NRD).
Fase 2Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda.
Fase 3Beroep indienen op het tracébesluit A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda.

De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda hoort tot de top 3 fileknelpunten van Nederland. Op 13 februari 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing voor de MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda getekend. De doelstelling van de verkenning is het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda in beide richtingen.

Participatiedocument

Bij de documenten kunt het participatiedocument vinden waar u het antwoord op uw ingediende zienwijze kunt lezen.

Zienswijzen

Van vrijdag 19 januari tot en met donderdag 15 februari 2018 zijn 24 zienswijzen ingediend op dit project. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 38 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Voornemen

Voor het realiseren van nieuwe snelwegen of de aanpassing van bestaande snelwegen is de Tracéwet van toepassing. Dit is ook het geval voor de aanpak van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Voor het uiteindelijk te nemen besluit (het tracébesluit) wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd.

De m.e.r.-procedure gaat van start met een kennisgeving en het openbaar maken van een notitie reikwijdte en detailniveau. Er wordt eerst een verkenning gedaan gericht op het vaststellen van een voorkeursalternatief. De informatie wordt opgenomen in een milieueffectrapport.

Planning

WanneerWat
eerste helft 2018Participatie over uitwerking alternatieven
najaar 2018Participatie over voorlopig voorkeursalternatief en milieueffectrapportage deel 1
eind 2018 Vaststellen voorkeursalternatief (voorkeursbeslissing)
eind 2019Ontwerptracébesluit en milieueffectrapportage.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over de verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda en de tot nu toe beschikbare informatie kunt u terecht op https://www.mirta20nieuwerkerkgouda.nl (opent in nieuw venster).

Voor aanvullende inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de heer S. Jankovic, RWS/WNZ, telefoonnummer 06 11531402