U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen voor de wegverbreding. Dit was mogelijk van 19 juni tot en met 30 juli 2014.

De minister van Infrastructuur en Milieu wil een milieueffectrapport laten uitwerken voor de wegverbreding van de A27 tussen de aansluiting Houten en knooppunt Hooipolder. De capaciteit van de A27 is op dit moment onvoldoende. De wegverbreding verbetert de doorstroming en zorgt voor minder files.

Voorkeursalternatief

 • Richting Utrecht:
  • Drie reguliere rijstroken tussen Werkendam en Scheiwijk;
  • Spitsstroken op de rest van het traject;
 • Richting Breda:
  • Vier reguliere rijstroken tussen Houten en Everdinge;
  • Overige trajectdelen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook;
 • Verder wordt er een tweede brug over de Boven-Merwede bij Gorinchem gerealiseerd.

Milieueffectrapport

In het milieueffectrapport komt het volgende te staan:

 • Onderzoek naar milieueffecten;
 • Maatregelen om de milieueffecten zoveel mogelijk te beperken of te compenseren;
 • Toetsing en vergelijking van de milieueffecten aan de wet- en regelgeving.

De minister stelt op basis van de ingediende zienswijzen, meedenkbijeenkomsten en het milieueffectrapport het ontwerptracébesluit op. Deze ligt naar verwachting in 2016 ter inzage.