A4 Burgerveen-N14

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van dit project is afgelopen. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen een m.e.r. - procedure te starten voor de verkenning.

De A4 is de drukste weg van Nederland en één van de belangrijkste noord-zuidroutes door de Randstad. Het is de verbindingsweg tussen de stedelijke regio´s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de haven van Rotterdam en Schiphol. Een goede doorstroming van het verkeer is dan ook heel belangrijk.

Voornemen

Op 25 oktober 2017 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de startbeslissing voor de MIRT-Verkenning A4 Burgerveen-N14 genomen. De doelstelling van de verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Als het verkeer op de A4 bij Leiden kan doorrijden, vermindert ook de drukte op de omliggende lokale- en provinciale wegen.

In de MIRT-verkenning wordt een extra rijstrook nader gedetailleerd en ingevuld met infrastructurele maatregelen. Daarnaast worden verschillende maatregelen bekeken die moeten leiden tot een verbetering tussen de A4 en het onderliggend wegennet. Ook wordt gekeken naar de toepassing van maatregelen in het kader van Smart Mobility.

Het doel van de m.e.r.-procedure is om de milieueffecten in beeld te brengen en deze een plek te geven in de te maken afwegingen.

Planning

WanneerWat
Voorzien in 2019Voorkeursbeslissing
Voorzien in 2020 - 2021
Opstellen ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A4 Burgerveen-N14
Voorzien in 2021Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A4 Haaglanden-N14
Voorzien in 2021Nota van antwoord op de zienswijzen op het ontwerptracébesluit A4 Burgerveen-N14
Voorzien in 2022Vaststellen tracébesluit
Voorzien in 2022Beroep instellen op het tracébesluit A4 Burgerveen-N14

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op https://www.a4burgerveen-N14.nl. (opent in nieuw venster)

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.