Voornemen A4 Burgerveen-N14

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapportageprocedure te starten voor de Verkenning A4 Burgerveen-N14.

Op 25 oktober 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A4 Burgerveen-N14 genomen. De doelstelling van de verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Als het verkeer op de A4 bij Leiden kan doorrijden, vermindert ook de drukte op de omliggende lokale- en provinciale wegen.