Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen een m.e.r. - procedure te starten voor de Verkenning A4 Burgerveen-N14 van 17 januari tot en met 13 februari 2019.

Op 25 oktober 2017 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de startbeslissing voor de MIRT-Verkenning A4 Burgerveen-N14 genomen. De doelstelling van de verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Als het verkeer op de A4 bij Leiden kan doorrijden, vermindert ook de drukte op de omliggende lokale- en provinciale wegen.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb).

Inloopbijeenkomsten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) organiseert drie informatiebijeenkomsten. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnen lopen.

DatumDinsdag 22 januari 2019
LocatieVan der Valk Hotel de Gouden Leeuw
AdresVeurseweg 180, Voorschoten
DatumDonderdag 24 januari 2019
LocatieDe Eendenkooi
AdresKooikersplein 1, Zoeterwoude
DatumDinsdag 29 januari 2019
LocatieRestaurant Kaag en Braassem
AdresRegenboogweg 102, Nieuwe Weteringen

Inzage

Wilt u het achtergronddocument (NRD) op papier hebben? Neem dan contact op met Directie Participatie om de papieren versie op te vragen, telefoon 070 456 89 99.

Wat gebeurt er daana?

De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Als u een zienswijze heeft ingediend op het voornemen, dan wordt u hierover verder geïnformeerd door de Directie Participatie.

De milieueffectrapportage (MER) wordt gebruikt om de milieu effecten in beeld te brengen en om deze een plek te geven in de te maken afwegingen. Onder andere op basis van de MER neemt de minister een Voorkeursbeslissing.

Vervolgens worden het ontwerptracébesluit en de MER fase 2 opgesteld, ter vaststelling aangeboden aan de minister van IenW en ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen ook hierop een zienswijze naar voren brengen. Heeft u een zienswijze ingediend op het voornemen een me.r.-procedure te starten, dan wordt u door de directie Participatie over het zienswijze proces rondom het ontwerptracébesluit geïnformeerd. Daarna wordt het tracébesluit vastgesteld door de minister van IenW. Voor de termijnen zie de planning op www.a4burgerveen-n14.nl (let op: link opent in nieuw venster).